Jordens Folk

Etnografisk tidsskrift


AnthroBase.com

To browse, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/home/jf/


Jordens Folk - udgivet af Dansk etnografisk forening, er Skandinaviens eneste populære antropologiske tidsskrift. AnthroBase udgiver udvalgte artikler fra tidsskriftet. Se tidsskriftets hjemmeside:

Jordens Folk - published by the Danish Ethnographic Society, is Scandinavia's only popular journal of anthropology. AnthroBase publishes selected articles from the journal. See the journal's web-page:

http://www.jordensfolk.dk/

Den gode, den onde og den virkelig sjove indvandrer Rasmussen, Jacob DK 23 K
Du må ikke begynde med osten! Integration og Identitet Anskuet Gennem Socialforskning Schwartz, Jonathan DK 19 K
"Hold them, Tigers!" Hvordan og hvorfor lærer danske børn og unge at spille det amerikansk softball Schwartz, Jonathan DK 26 K
Integrasjon og migrasjon: Perspektiver fra prosjektet "Multikulturalisme i Russland" Patchenkov, Oleg NO 18 K
Med Fredrik Barth i felten
[Et personlig intervju med Nordens største antropolog om hans mange feltarbeid og om antropologiens betydning i samfunnet.]
Sperschneider, Lone A. & Werner DK 23 K
"Min kone skal være…" Tre fortællinger om arrangerede ægteskaber Rytter, Mikkel DK 34 K
Mod en ny byteori: Eller hvorfor vi ikke kan lide Los Angeles Trans, Lars Ove DK 26 K
Musikalske konstruktioner af sted og identitet i Bolivias Højland Solomon, Thomas DK 25 K
Musik, følelser og intersubjektivitet Vaaben, Nana DK 31 K
"På sporet af den første tid" Sønderby, Tine
Jørgensen, Ida Rued
DK 24 K
Soundtrack of our lives: Asian Underground Fagerlid, Cicilie NO 33 K
At studere byen: En samtale med sociolog Henning Bech Ulk, Rikke DK 27 K
Studiet af musik i antropologisk lys Kirkegaard, Annemette DK 27 K
Under jorden: Noter fra den parisiske metro Stender, Marie DK 23 K

This page is under construction. Please return in a while.