Fourth semester qualitative methods papers

Institute of Anthropology, Copenhagen University


AnthroBase.com

To browse, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/home/4sem/


Fjerde semesters kvalitative metoder - er et innovativt kursus, hvor de studerende i grupper selv planlegger, gennemfører og afrapporterer et 3-4 ugers feltarbejde. I løbet af kurset skrives feltarbejdssynopsis og feltrapport, og det afholdes en offentlig konference, hvor det studerende fremlægger resultaterne af sin undersøgelse. Kurset afsluttes med et metodisk-analytisk paper. Udvalgte papers fra dette kurset er publiceret her. Se instituttets hjemmeside for flere detaljer:

The fourth semester qualitative methods course - is an innovative course, where students work in groups and independently plan, carry out and write up a 3-4 week streach of fieldwork. During the course, a fieldwork synopsis and a field report are written, and a public conference is held, where the students report the results of their study. The course concludes with a methodological-analytical paper, a selection of which are published here. See the institute's homepage for more details:

http://www.anthro.ku.dk/

2000:

Fristaden & Friheden. Forhandling af regler på Christiania Gravenhorst, Katja
Kristensen, Simon
DK 75 K
’Here the door is a very important technology’. Privat rum på et [dansk] asylcenter Jacobsen, Jonathan
Jørgensen, Ida Rued
Sønderby, Tine
DK 72 K
Den nøgne sandhed? Om et feltarbejde i Frederiksberg Svømmehal Jørgensen, Morten Hulvej
Lucht, Hans
Vestergaard, Louise Sylvest
DK 63 K
Scientology - kirke eller virksomhed? - Metodiske perspektiver på forholdet mellem scientologernes selvforståelse og omverdenens kritik Aarup-Kristensen, Thea
Nielsen, Gritt Bykærholm
Trans, Lars Ove
DK 86 K
Det uniformerede rum. Analytiske perspektiver og metodiske overvejelser
Carlsen, Annemette
Kranich, Berthe Kløve
Dermitzakis, Maruska la Cour Mosegaard
DK 98 K
(incl. images)

2001:

En Diamant slibes til
[Et selvrefleksivt essay om det nye Kongelige Bibliotek i København]
Pihl, Mads
Rasmussen, Jacob
Stender, Marie
DK 96 K
Fra Funktionskost til Fusionskøkken Bjarnesen, Jesper
Johnsen, Anne-Mette
Mejdahl, Jane
Steiness, Helle Buch
DK 88 K
Mad og metode i Meyers Madhus Friis, Helle
Jensen, Mette Nygaard
Jørgensen, Helle

DK 79 K

2004:

Det nye som oplevelse: Metodiske skridt i Field’s Tillisch, Signe
Hillersdal, Line
Petersen, Mille Katrine
DK 77 K
(excl. images and powerpoint)
"...også vil jeg jo ikke have, at man skal ændre det... bare tilpasse det": En antropologisk diskussion af Dannerhusets reproduktion [Abstract] Enemark, Ditte
Søkilde, Sara
Thornes, Synnøve
DK 104 K
Rigshospitalet: Mad og Metode Starck, Lotte H.
Thomasen, Louise S. &
Ulfstjerne, Michael A.
DK 74 K
"Special Price for You, My Friend!": Meetings between tourists and local salespeople in Dahab, Egypt Mollerup, Nina Grønlykke
Paulsen, Louise K. Jühne
Simonsen, Martin
ENG 63 K
Welcome to the Real World: Et essay om seksten flygtninges møde med Danmark og tre studerendes møde med det antropologiske felt Damborg, Morten
Fruelund, Camilla
Anne-Mette Hermansen
DK 70 K