Abstract

"...også vil jeg jo ikke have, at man skal ændre det... bare tilpasse det"
En antropologisk diskussion af Dannerhusets reproduktion

"...også vil jeg jo ikke have, at man skal ændre det... bare tilpasse det" 
En antropologisk diskussion af Dannerhusets reproduktion
Synnøve Thornes Ditte Enemark Sara Søkilde DK 104 K

Et verdigrunnlag i Dannerhusets ånd?

Under vårt feltarbeid i Dannerhuset er det for første gang blitt vedtatt et verdigrunnlag i huset. Dette verdigrunnlag har gitt anledning til stor debatt - især fordi feminisme ikke ble medtatt som en verdi på tross av at huset er fundert på et feministisk grunnlag, og på tross av at våre informanter stort sett alle erklærte seg feminister. I arbeidet med verdigrunnlaget har vi opplevd at noen informanter har vært veldig resultatorientert, mens andre har vektlagt prosessen mest. I den forbindelse presenteres noen informanters ideer om Dannerhusets framtid, og det abstrakte begrep Dannerhusets ånd belyses i det vi stiller spørsmålstegn ved bruken av begrepet i forbindelse med det konkrete verdigrunnlag.