Elemér Hankiss

This page links to texts on AnthroBase that contain substantial discussions of the work of Elemér Hankiss.

Click here, to read about Elemér Hankiss in the AnthroBase Online Dictionary of Anthropology.
To save, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/Cit/H/elemer_hankiss.htm

Feltrapport: En etnografisk undersøgelse af Los Comités de Defensa de la Revolución og deres relation til civilsamfundet i dagens Cuba med særligt fokus på overvågning, social praksis og ideologisk ortodoksi Skaanes, Thea ENG 208 K
(incl. images)