Kapittel 11: Antropologi på internett
En annotert lenkesamling

Finn Sivert Nielsen og Olaf H. Smedal

Fra: Mellom himmel og jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien, Bergen: Fagbokforlaget 2000.

AnthroBase.com

To download, print, or bookmark, click: http://www.anthrobase.com/Browse/home/hoj/internett.htm.
To cite, quote this address and the download date. Not for commercial use.
©
2002 Fagbokforlaget. Distributed with permission by www.AnthroBase.com.
Do not remove this notice from digital or paper copies of this text. 

 

Hvordan bruke Internett

De kanskje mest overordnede siktemålene med denne boken er å bekjempe faglig historieløshet og overmot, samt å oppmuntre til fortsatt årvåkenhet, oppdatering og horisontutvidelse. Som et bidrag til det siste vil vi som avslutning på denne boken vise til en rekke kilder til ytterligere fordypning—ikke trykte verk som må kjøpes eller bestilles fra biblioteker, men slike som er offentlig tilgjengelige for enhver person med et modem og en datamaskin: på Internett. For å lette tilgangen til disse kildene er dette tillegget også lagt ut på Fagbokforlagets Internettside, som du oppfordres til å legge inn i Bokmerker (Netscape) eller Favoritter (Internet Explorer) med en gang:

Når det gjelder informasjon om Internett i sin alminnelighet, er ikke dette tillegget stedet. La det bare være sagt at om det er sant at verdensveven (WWW) er verdens største gullgruve, så er den også verdens største søppelhaug, og dette gjelder også for de fleste nettstedene man kommer frem til når man søker etter for eksempel "anthropology" ved hjelp av et av nettets standard søkeverktøy—for eksempel AltaVista (http://www.altavista.com/), InfoSeek (http://www.go.com/), Yahoo (http://www.yahoo.com/), (raskest?) FastSearch (http://www.alltheweb.com), Ask Jeeves! (http://www.askjeeves.com/) eller Google ( http://www.google.com/). Gode antropologiske nettsteder vokser ikke på trær. Men de finnes! Og etter lang tids prøving og feiling har vi kommet frem til et utvalg av Internettadresser som er både informative, engasjerende og tidvis underholdende (som overalt på nettet, er langt de fleste av dem engelskspråklige). Listen som følger nedenfor er selvsagt ikke fullstendig (da ville den vært fullstendig uhåndterlig), men den skulle være et svært godt utgangspunkt for videre utforskning. Har man liten erfaring med Internett, men interesse for antropologi og brukbare engelskkunnskaper, så kan det passe å prøve seg frem på et minikurs i hvordan Internett fungerer som University of Buffalo (i USA) har utviklet. Selv om det er laget med henblikk på arkeologistudenter, er tipsene allmenne nok (og det kreves praktisk talt ingen forkunnskaper!):

http://wings.buffalo.edu/academic/department/anthropology/APY108/

Og siden ord og begreper knyttet til elektronisk databehandling og Internett utvikles raskere enn de fleste klarer å følge med på, kan det være nyttig å vite at det også finnes hjelp på nettet for det (og mye mer) på:

http://whatis.techtarget.com/

La oss til slutt minne om et allment problem med Internettkilder: Adressene endrer seg både titt og ofte. I skrivende stund er alle de lenkene som leseren finner nedenfor aktive, men ettersom tiden går, vil stadig flere av dem bli flyttet eller lagt ned. Nye nettsteder vil også komme til, og mange av disse vil kanskje være mer interessante enn de vi har funnet frem til her. Det er ikke noe å gjøre med dette når det gjelder den trykte versjonen av dette kapitlet, men det ligger som sagt en "live" versjon på Fagbokforlagets hjemmeside. Denne vil vi forsøke å holde oppdatert i tiden fremover, ved å stryke "døde" lenker, ajourføre lenker som endrer seg, og legge til nye som vi finner frem til etter hvert. Her kan også du delta. (Klikk her for detaljer.)

Et eksempel

For å gi et inntrykk av noe av det man relativt lett kan gjøre på Internett, skal vi ta for oss anekdoten i Arve Sørums innledningskapittel, om perserkongen som ga grekere og indere en leksjon i kulturrelativisme. Kanskje vi vil vite mer om denne fortellingen? Den er hentet fra Herodots Historien. Dette er et klassisk verk, som det er gjort mange oversettelser av og som ikke lenger er belagt med Copyright. Derfor tar det oss bare noen minutter på Internett å laste ned hele Herodots storverk på vår egen harddisk, så kan vi i ro og mak finne stedet Sørum henviser til og lese det i kontekst. Vi går simpelthen til Ancient Greek Literature:

http://www.hol.gr/greece/ancwords.htm

Her er det et stort og systematisk bibliotek av klassiske tekster, hvor vi finner Herodot og den teksten vi trenger.

Tips 1:
Filen som inneholder denne teksten er en såkalt .zip-fil som må "pakkes ut" (dekomprimeres) av et dertil egnet kommersielt tilgjengelig program, for eksempel WinZip:

http://www.winzip.com/

eller NetZip:

http://www.netzip.com/

Tips 2:
Når tekstfilen er lastet ned og dekomprimert, kan man lettest finne frem til passasjen som gjengis av Sørum ved å søke etter ordet Callatians—som er navnet Herodot bruker på den etniske gruppen i India som anekdoten omtaler. Selvfølgelig er det umulig å oppgi lenker til alle interessante artikler på Internett. I det følgende har vi derfor konsentrert oss om å gi leseren noen redskaper som vil være en hjelp til å finne veien videre selv.

(En del dokumenter som lastes ned krever forresten at man har programmet Adobe Acrobat Reader installert på datamaskinen. Klikk her for mer informasjon.)