Qualitative vs. Quantitative methods

To save, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/Thm/Q/qualitative-quantitative.htm

Scientology - kirke eller virksomhed? - Metodiske perspektiver på forholdet mellem scientologernes selvforståelse og omverdenens kritik Aarup-Kristensen, Thea
Nielsen, Gritt Bykærholm
Trans, Lars Ove
DK 86 K