Situasjonsbilde fra 1960.

Av den nåværende faste staben i 6. etasje er nok undertegnede den eneste som fikk sin antropologiske primærsosialisering på loftet på Etnografisk Museum. Det skjedde høst - vår 1959-60. Jeg kom med en ballast fra andre fag, deriblant ‘geografi med etnografi’ og skulle bli hovedfagsstudent. Møtet med dem som hadde lengre fartstid på loftet var et møte med noen utvalgte som hadde sett lyset, representert ved den uovertrufne sosialantropologiske læren. Dette ble gjort meget klart. Avlæringen av gamle faglige uvaner var hard og nådeløs, og gikk ikke uten protester. Men jeg opplevde også stor glede og spennende utfordringer ved de nye perspektivene som åpnet seg. Lesesalen i nordfløyen hadde gamle skrivebord og dårlig lys, seminarene foregikk rundt et enormt bord i et tilgrensende rom som også hadde en brannfarlig kokeplate. Det sosiale livet foregikk også rundt dette bordet, og dessuten på La Finesse, som den gangen var en ganske elegant liten kafé. Tavla i seminarrommet ble for det meste brukt til kryptiske antropologiske vitser og personlige meldinger. Tre markante figurer i miljøet var Fredrik Barth, Otto Blehr og Jan Petter Blom. De hadde alle meget karakteristiske formasjoner av hår på hodet og/eller i ansiktet, noe som var et takknemlig utgangspunkt for karikaturtegning.

Ingrid Rudie