Postmodern city

To save, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/Thm/P/postmodern_city.htm

Det nye som oplevelse: Metodiske skridt i Field’s Tillisch, Signe
Hillersdal, Line
Petersen, Mille Katrine
DK 77 K
(excl. images and powerpoint)
Mod en ny byteori: Eller hvorfor vi ikke kan lide Los Angeles Trans, Lars Ove DK 26 K