Discipline

To save, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/Thm/D/discipline.htm

Makt og symbolske former: Perspektiver på politikk Krohn-Hansen, Christian
Vike, Halvard
NO 128 K

Det uniformerede rum. Analytiske perspektiver og metodiske overvejelser

Carlsen, Annemette
Kranich, Berthe Kløve
Dermitzakis, Maruska la Cour Mosegaard
DK 98 K
(incl. images)