Cyber anthropology

To save, print or bookmark this page, click: http://www.anthrobase.com/Browse/Thm/C/cyber_anthropology.htm

Artificial Life: A Technoscience Leaving Modernity? An Anthropology of Subjects and Objects Risan, Lars Christian ENG 975 K
(incl. images)
En demokratisk teknologi for Internett Risan, Lars NO 46 K
Internett er skjebne før det er frihet - et forsvar for en frigjørende teknologideterminisme Risan, Lars NO 101 K
Political Action in a Post-Socialist Society: An Anthropological Analysis of the Hungarian Telecottage Movement [Abstract - DK] Larsson, Mimi ENG 353 K
(Incl. images)
Stedløse samfunn: Sosial organisasjon og kommunikasjon på Internet Relay Chat Kummervold, Per Egil NO 409 K
(incl. images)
At studere byen: En samtale med sociolog Henning Bech Ulk, Rikke DK 27 K